بلك طرح كلاه بردار , باج گيري بلك طرح بلك طرح كلاه بردار , باج گيري بلك طرح .

بلك طرح كلاه بردار , باج گيري بلك طرح

باج گرفتن از چت روم هاتوسط بلك طرح

باسلام خدمت  همه كساني كه دارن اين وبلاكا ميبينن من خودم جايي چت روم دارم و مدير بلك طرح  هزار بار اومده توي چت روم من و ب زور منو دعوت كرده به بلك طرح اما من هيچ موغع قبول نكردم چون دوس ندارم با كسي ك نميشناسم كار كنم  ايشون هم ب تلافي اومدن و چت روم منو ده بار فيلتر كردن  ادم انقدر بي صفت بي شرف ، خجالتم خوبه والله كسي وقتي نميخاد بياد مشتري بلك طرح بشه بايد نابود بشه ايا  مدير طراحي بلك طرح بر شرفت لعنت بر اون شيري كه خوردي لعنت بر پدر مادري كه لقمه حروم بهت داده لعنت كه به زور ميخاي مشتري دزدي كني،من به شخصه هزار بارم فيلتر بشم حاظر نيستم كسي بهم زور بگه ظلم كنه حالا هي بياد چت رومايي كه نمين تو طرحش فيتر كنه هي گزارش چت روم مارا بده جونش در بياد طراحي ما هميشه حمايت كرده بازم چت روم ما باز ميشه ولي رو سيهاي براي بلك طرح ميمونه نابود باد بلك طرح نابود باد زور گويي نابود باد بي شرفي  نابود باد دزدي مشتري ،نابود باد ادم شير نا پاك خورده بلك طرح ايشالله تو همه دوران زندگيتون نا موفق باشن با دزدي هيچ جا نميرسي بلك طرح يني طرح سياه سياه بخت باشي مدير بلك طرح  ما هزينه ميكنيم سايت ميزنيم و شما ميايين گزارش بيجا ميدين سايت ما فيلتر ميشه و نظر ما را نصبت ب نظام جمهوري اسلامي بد ميكني  و ما فكر ميكنيم كه دولت بي جهت فيلتر ميكنه در حالي ك تو ابلح با گزارش قلت و بي جا و جاه طلبانه باعث مشي ما نصبت به قظاوت بيجاي پليس فتا ناراحت بشيم همه اينا ب خاطر بلك طرح از اسمشم پيداس داري اسم شركت هاي كشتار نظامي امريكا را ترويج ميدي كل بلك طرح نابود باد دزدي نابود باد مدير بلك طرح يادت باشه شايد بتوني چند نفرا ب زور ببري تو طرحت اما من نميام تو طرحت حتا اگه كلا سايتم مسدود بشه زير زور نميرم اوكي افتاد يادت باشه ديگه حق زور گويي نداري از خدا بترس   از قديم گفتن چاه مكن بهر كسي اول خودت بعدن كسي ،نابود باد بلك طرح رياكا


برچسب: باج گرفتن بلك طرح، طرح بلك، ادرس هاي سايت بلك، بلك طرح كلاه بردار، كلاه برداري بلك طرح، بلك طرح دزد، بلك طرح بي همه چي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۴:۴۰ توسط:بلك طرح موضوع:

بلك طرح بيخود ترين طرح چت روم

باسلام خدمت  همه كساني كه دارن اين وبلاكا ميبينن من خودم جايي چت روم دارم و مدير بلك طرح  هزار بار اومده توي چت روم من و ب زور منو دعوت كرده به بلك طرح اما من هيچ موغع قبول نكردم چون دوس ندارم با كسي ك نميشناسم كار كنم  ايشون هم ب تلافي اومدن و چت روم منو ده بار فيلتر كردن  ادم انقدر بي صفت بي شرف ، خجالتم خوبه والله كسي وقتي نميخاد بياد مشتري بلك طرح بشه بايد نابود بشه ايا  مدير طراحي بلك طرح بر شرفت لعنت بر اون شيري كه خوردي لعنت بر پدر مادري كه لقمه حروم بهت داده لعنت كه به زور ميخاي مشتري دزدي كني،من به شخصه هزار بارم فيلتر بشم حاظر نيستم كسي بهم زور بگه ظلم كنه حالا هي بياد چت رومايي كه نمين تو طرحش فيتر كنه هي گزارش چت روم مارا بده جونش در بياد طراحي ما هميشه حمايت كرده بازم چت روم ما باز ميشه ولي رو سيهاي براي بلك طرح ميمونه نابود باد بلك طرح نابود باد زور گويي نابود باد بي شرفي  نابود باد دزدي مشتري ،نابود باد ادم شير نا پاك خورده بلك طرح ايشالله تو همه دوران زندگيتون نا موفق باشن با دزدي هيچ جا نميرسي بلك طرح يني طرح سياه سياه بخت باشي مدير بلك طرح  ما هزينه ميكنيم سايت ميزنيم و شما ميايين گزارش بيجا ميدين سايت ما فيلتر ميشه و نظر ما را نصبت ب نظام جمهوري اسلامي بد ميكني  و ما فكر ميكنيم كه دولت بي جهت فيلتر ميكنه در حالي ك تو ابلح با گزارش قلت و بي جا و جاه طلبانه باعث مشي ما نصبت به قظاوت بيجاي پليس فتا ناراحت بشيم همه اينا ب خاطر بلك طرح از اسمشم پيداس داري اسم شركت هاي كشتار نظامي امريكا را ترويج ميدي كل بلك طرح نابود باد دزدي نابود باد مدير بلك طرح يادت باشه شايد بتوني چند نفرا ب زور ببري تو طرحت اما من نميام تو طرحت حتا اگه كلا سايتم مسدود بشه زير زور نميرم اوكي افتاد يادت باشه ديگه حق زور گويي نداري از خدا بترس   از قديم گفتن چاه مكن بهر كسي اول خودت بعدن كسي ،نابود باد بلك طرح رياكار


برچسب: بلك طرح بيخود ترين طرح چت روم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۳:۳۴ توسط:بلك طرح موضوع:

به زور بردن چت روم ها زير نظر خود توسط بلك طرح

باسلام خدمت  همه كساني كه دارن اين وبلاكا ميبينن من خودم جايي چت روم دارم و مدير بلك طرح  هزار بار اومده توي چت روم من و ب زور منو دعوت كرده به بلك طرح اما من هيچ موغع قبول نكردم چون دوس ندارم با كسي ك نميشناسم كار كنم  ايشون هم ب تلافي اومدن و چت روم منو ده بار فيلتر كردن  ادم انقدر بي صفت بي شرف ، خجالتم خوبه والله كسي وقتي نميخاد بياد مشتري بلك طرح بشه بايد نابود بشه ايا  مدير طراحي بلك طرح بر شرفت لعنت بر اون شيري كه خوردي لعنت بر پدر مادري كه لقمه حروم بهت داده لعنت كه به زور ميخاي مشتري دزدي كني،من به شخصه هزار بارم فيلتر بشم حاظر نيستم كسي بهم زور بگه ظلم كنه حالا هي بياد چت رومايي كه نمين تو طرحش فيتر كنه هي گزارش چت روم مارا بده جونش در بياد طراحي ما هميشه حمايت كرده بازم چت روم ما باز ميشه ولي رو سيهاي براي بلك طرح ميمونه نابود باد بلك طرح نابود باد زور گويي نابود باد بي شرفي  نابود باد دزدي مشتري ،نابود باد ادم شير نا پاك خورده بلك طرح ايشالله تو همه دوران زندگيتون نا موفق باشن با دزدي هيچ جا نميرسي بلك طرح يني طرح سياه سياه بخت باشي مدير بلك طرح  ما هزينه ميكنيم سايت ميزنيم و شما ميايين گزارش بيجا ميدين سايت ما فيلتر ميشه و نظر ما را نصبت ب نظام جمهوري اسلامي بد ميكني  و ما فكر ميكنيم كه دولت بي جهت فيلتر ميكنه در حالي ك تو ابلح با گزارش قلت و بي جا و جاه طلبانه باعث مشي ما نصبت به قظاوت بيجاي پليس فتا ناراحت بشيم همه اينا ب خاطر بلك طرح از اسمشم پيداس داري اسم شركت هاي كشتار نظامي امريكا را ترويج ميدي كل بلك طرح نابود باد دزدي نابود باد مدير بلك طرح يادت باشه شايد بتوني چند نفرا ب زور ببري تو طرحت اما من نميام تو طرحت حتا اگه كلا سايتم مسدود بشه زير زور نميرم اوكي افتاد يادت باشه ديگه حق زور گويي نداري از خدا بترس   از قديم گفتن چاه مكن بهر كسي اول خودت بعدن كسي ،نابود باد بلك طرح رياكار


برچسب: ب زور بردن چت روم ها زير نظر خود توسط بلك طرح، بلك طرح گشاد، بلك طرح دزد، بلك طرح پسر 15 ساله، بلك طرح فيلتر شد، چت روم دهكده، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۲:۲۴ توسط:بلك طرح موضوع:

كلاه برداري بلك طرح

باسلام خدمت  همه كساني كه دارن اين وبلاكا ميبينن من خودم جايي چت روم دارم و مدير بلك طرح  هزار بار اومده توي چت روم من و ب زور منو دعوت كرده به بلك طرح اما من هيچ موغع قبول نكردم چون دوس ندارم با كسي ك نميشناسم كار كنم  ايشون هم ب تلافي اومدن و چت روم منو ده بار فيلتر كردن  ادم انقدر بي صفت بي شرف ، خجالتم خوبه والله كسي وقتي نميخاد بياد مشتري بلك طرح بشه بايد نابود بشه ايا  مدير طراحي بلك طرح بر شرفت لعنت بر اون شيري كه خوردي لعنت بر پدر مادري كه لقمه حروم بهت داده لعنت كه به زور ميخاي مشتري دزدي كني،من به شخصه هزار بارم فيلتر بشم حاظر نيستم كسي بهم زور بگه ظلم كنه حالا هي بياد چت رومايي كه نمين تو طرحش فيتر كنه هي گزارش چت روم مارا بده جونش در بياد طراحي ما هميشه حمايت كرده بازم چت روم ما باز ميشه ولي رو سيهاي براي بلك طرح ميمونه نابود باد بلك طرح نابود باد زور گويي نابود باد بي شرفي  نابود باد دزدي مشتري ،نابود باد ادم شير نا پاك خورده بلك طرح ايشالله تو همه دوران زندگيتون نا موفق باشن با دزدي هيچ جا نميرسي بلك طرح يني طرح سياه سياه بخت باشي مدير بلك طرح  ما هزينه ميكنيم سايت ميزنيم و شما ميايين گزارش بيجا ميدين سايت ما فيلتر ميشه و نظر ما را نصبت ب نظام جمهوري اسلامي بد ميكني  و ما فكر ميكنيم كه دولت بي جهت فيلتر ميكنه در حالي ك تو ابلح با گزارش قلت و بي جا و جاه طلبانه باعث مشي ما نصبت به قظاوت بيجاي پليس فتا ناراحت بشيم همه اينا ب خاطر بلك طرح از اسمشم پيداس داري اسم شركت هاي كشتار نظامي امريكا را ترويج ميدي كل بلك طرح نابود باد دزدي نابود باد مدير بلك طرح يادت باشه شايد بتوني چند نفرا ب زور ببري تو طرحت اما من نميام تو طرحت حتا اگه كلا سايتم مسدود بشه زير زور نميرم اوكي افتاد يادت باشه ديگه حق زور گويي نداري از خدا بترس   از قديم گفتن چاه مكن بهر كسي اول خودت بعدن كسي ،نابود باد بلك طرح رياكار 


برچسب: كلاه برداري بلك طرح، بلك طرح دزد، بلك طرح، كلاه برداري بلك طرح، ادرس سايت اصلي بلك طرح، دهكده چت، فروش چت روم ارزان بلك طرح، كلاه برداري بلك طرح، بلك طرح 16 ساله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۰:۱۴ توسط:بلك طرح موضوع: